Project

Ondersteuning Actieprogramma ‘Duurzaam Door’ ( NME & LVDO)

De energieke samenleving vraagt om nieuwe vormen van beleid van de Rijksoverheid. Daarbij past en zoektocht naar nieuwe beleidsinstrumenten naast het geven van subsidies en het stellen en handhaven van regels. Het Programma Duurzaam Door is een kennisprogramma waarin wordt geexperimenteerd met nieuwe sociale instrumenten, met name educatie als beleidsinstrument. In dit onderzoekproject wordt gezocht naar goede voorbeelden en argumenten die tonen wat de meerwaarde van Duurzaam Door als sociale beleidsinstrument kan zijn.

De energieke samenleving vraagt om nieuwe vormen van beleid van de Rijksoverheid. Daarbij past en zoektocht naar nieuwe beleidsinstrumenten naast het geven van subsidies en het stellen en handhaven van regels. Het Programma Duurzaam Door is een kennisprogramma waarin wordt geexperimenteerd met nieuwe sociale instrumenten, met name educatie als beleidsinstrument. In dit onderzoekproject wordt gezocht naar goede voorbeelden en argumenten die tonen wat de meerwaarde van Duurzaam Door als sociale beleidsinstrument kan zijn. Het project laat zien wat er buiten het Ministerie van EZ aan vergelijkbare programma's lopen, onderzoekt argumenten van bestuurders voor sociale beleidsinstrumenten, inventariseert indirecte effecten van het programma Duurzaam Door en vat recente wetenschappelijke literatuur samen.

Publicaties