Project

Ondersteuning EFSA milieurisico’s gewasbeschermings-middelen

Wageningen UR levert bijdragen aan het PPR-panel en diverse ESFA-werkgroepen (in Europees verband) over de milieurisico’s van gewasbeschermingsmiddelen. Dit leidt tot het opstellen van richtlijnen voor de beoordeling van milieurisico’s van gewasbeschermingsmiddelen.

Doelstelling

De beoordeling van risico’s voor het milieu speelt een belangrijk rol bij de toelating van gewasbeschermingsmiddelen op de Europese markt. Deze beoordeling heeft tot doel om onaanvaardbare effecten van gewasbeschermingsmiddelen bij normaal landbouwkundig gebruik te voorkomen. In dit verband is de European Food Safety Authority (EFSA) verantwoordelijk voor het updaten van de ‘Guidance Documents’. Wageningen UR levert input in ESFA-werkgroepen over de milieurisico’s van gewasbeschermingsmiddelen.

Resultaten (beoogd)

Wageningen UR levert bijdrage aan:

  • EFSA Guidance Document  voor effecten op waterorganismen in waterlopen naast behandelde percelen.
  • Draft van EFSA Guidance Document voor afleiding van DegT50 uit veldpersistentieproeven (medio 2013)
  • Draft van EFSA Guidance Document over getrapte benadering voor blootstelling van bodemorganismen (eind van het jaar

Aanpak en tijdspad

Het werkplan wordt bepaald door activiteiten binnen diverse EFSA-werkgroepen.

Eerste helft 2013:

  1. Update van het ‘Guidance Document on Aquatic Ecotoxicology’.
  2. Guidance document voor afleiding van DegT50 uit veldpersistentieproeven.

Tweede helft 2013:

Guidance document sedimentbewonende organismen.

Heel 2013:

  • EFSA werkgroep over de algemene principes van het meenemen van herstel in effectbeoordelingen en presenteren van EFSA Guidance op symposia, etc.
  • EFSA werkgroep voor blootstelling van bodemorganismen.
  • Afronden en rapporteren van de TOXSWA-berekeningen voor  voorbeeldstoffen.

Publicaties