Project

Ondersteuning Groene Tafel ‘Gezonder door Groen’

Tijdens de groene tafels ‘gezonder door groen’ op 22 juni 2013 en 6 februari 2014 is o.a. afgesproken dat de betrokken partijen uit de gezondheidssector, natuurorganisaties en overheden de handen ineen zullen slaan om een extra impuls te geven aan nieuwe en kansrijke initiatieven in Nederland die de groene leefomgeving benutten voor gezondheid.
Om gezamenlijke intenties en afspraken van de betrokken partijen bij de groene tafel 'gezonder door groen' te kunnen verwezenlijken zullen deze partijen met kennis en informatie worden ondersteund vanuit dit BO project.

Tijdens de groene tafels ‘gezonder door groen’ op 22 juni 2013 en 6 februari 2014 is o.a. afgesproken dat de betrokken partijen uit de gezondheidssector, natuurorganisaties en overheden de handen ineen zullen slaan om een extra impuls te geven aan nieuwe en kansrijke initiatieven in Nederland die de groene leefomgeving benutten voor gezondheid.

Om gezamenlijke intenties en afspraken van de betrokken partijen bij de groene tafel 'gezonder door groen' te kunnen verwezenlijken worden deze partijen met kennis en informatie ondersteund vanuit dit BO project.

In dit project ïs geïnventariseerd wat professionals uit de eerste lijn die groen voor gezondheid inzetten, de 'early adopters', precies doen en hoe ze het doen. Tegelijkertijd is geïnventariseerd wat 'not-yet-adopters' nodig hebben om ook met groen voor gezondheid aan de slag te gaan: wetenschappelijk bewijs dat het werkt waar ze over kunnen lezen in één van de tijdschriften voor huisartsen, een overzicht van de do's en don'ts en een parktisch plan van aanpak.

Deliverables

Het oorspronkelijk plan van een flyer is verlaten. TIjdens de interviews kwam naar voor dat huisartsen en praktijkondersteuners niet wachten op een flyer. ze hebben meer behoefte aan een artikel in één van hun tijdschriften. Ook ontvangen ze graag een overzicht van do's en don'ts om meer met groen voor gezondheid en welbevinden te doen.

Publicaties