Project

Ondersteuning Interbestuurlijke Projectgroep Habitatkartering (HD3610)

Dit budget is bedoeld om als overbrugging te dienen voor specifiek gevraagde expertise inbreng voor ondersteuning van de Interbestuurlijke Projectgroep Habitatkartering. De bekostiging van deze werkzaamheden heeft voorheen plaatgevonden vanuit de WOT-IN (en daarvoor vanuit andere opdrachten). Continuering en zelfs uitbreiding heeft een hoge politieke urgentie.

De resultaten van dit project worden gebruikt om ondersteuning te bieden aan de Interbestuurlijke Projectgroep Habitatkartering bij het controleren en verbeteren van habitatkaarten van Natura 2000-gebieden

Publicaties