Project

Ondersteuning Platform MFL

In 2014 is het platform Multifunctionele landbouw gestart. Hierin zitten vertegenwoordigers van de verschillende branche organisaties in de multifunctionele landbouw, ministerie van EZ, LTO, het hoger onderwijs en het onderzoek. Doel van het platform is uitwisseling tussen de verschillende deelsectoren te bevorderen en professionalisering in de multifunctionele landbouw te stimuleren. Het ministerie van EZ heeft een financiele bijdrage geleverd voor secretariele ondersteuning van het platform. Inzet van de betrokken partijen wordt door deze partijen zelf gedragen. Het platform heeft zich in 2014 gericht op de ontwikkeling van een visie op de multifunctionele landbouw in 2025 en een bijbehorende agenda om deze visie te realiseren.

In 2014 is het platform Multifunctionele landbouw gestart. Hierin zitten vertegenwoordigers van de verschillende branche organisaties in de multifunctionele landbouw, ministerie van EZ, LTO, het hoger onderwijs en het onderzoek. Doel van het platform is uitwisseling tussen de verschillende deelsectoren te bevorderen en professionalisering in de multifunctionele landbouw te stimuleren. Het ministerie van EZ heeft een financiele bijdrage geleverd voor secretariele ondersteuning van het platform. Inzet van de betrokken partijen wordt door deze partijen zelf gedragen. Het platform heeft zich in 2014 gericht op de ontwikkeling van een visie op de multifunctionele landbouw in 2025 en een bijbehorende agenda om deze visie te realiseren. In dit project wordt het platform multifunctionele landbouw ondersteunt met onderzoek door speciefieke kennisvragen voortkomend uit de agenda van het platform op te pakken.

Publicaties