Project

Ondersteuning Zeehondenakkoord

De Minister van LNV heeft in juli 2018 ingestemd met het advies van de Wetenschappelijke Adviescommissie Zeehondenopvang (WAZ) van maart 2018. In dit project werken we aan de totstandkoming van een Zeehondenakkoord met alle betrokken partijen bij de zeehondenopvang in Nederland.

Doel van dit akkoord is om de adviezen van de WAZ met alle betrokken partijen verder praktisch uit te werken. Mevrouw C. Schokker (burgemeester Vlieland) is bereid gevonden om namens LNV en de provincies dit traject te trekken. Vanuit dit project wordt dit traject ondersteund door het organiseren van gesprekken met stakeholders, het organiseren van bijeenkomsten en het schrijven van het Zeehondenakkoord.   

Publicaties