Project

Ondersteuning innovatie MKB bij certificering

Certificering is één van de onderwerpen die in 2011 naar voren is gebracht als een belemmering in de ontwikkeling van de biobased economy. Met name voor MKB bedrijven kan certificering een grote bottleneck vormen om hun innovatieve producten op de markt te brengen.

Uit onderzoek in 2013 en2014 is gebleken dat MKB-ers op drie manieren aanlopen tegen deze bottleneck:

  1. Bij het vaststellen van nieuwe normen voor (nieuwe) producten zijn mkb-ers ondervertegenwoordigd in de normcommissies, waardoor normen regelmatig niet passend zijn voor de nieuwe producten
  2. Bij bestaande normen en certificaten kunnen de kosten van certificering zo hoog zijn dat deze voor MKB-ers onoverkomelijk zijn. Het niet gecertificeerd zijn levert de innovatieve MKB-er een achterstand op in de markt
  3. Bij bestaande maar niet passende normen kan via het gelijkwaardigheidsbeginsel worden aangetoond dat een innovatief product toch voldoet aan de functionele eisen, dit traject is echter langdurig (en kostbaar) iets wat met name voor innovatief MKB een barriere opwerpt.

In dit project worden de volgende vragen opgepakt:

  1. Hoe kunnen we dynamische normen introduceren, hiervoor een probleemstelling formuleren en een aanpak (onderzoek). Welke ervaringen hebben we hierbij
  2. Gelijkwaardigheidstoets: hoe is deze goed te benutten, waar loop je tegen aan. Denk hierbij aan de kostencomponent, welke principes zien we hierbij, kijk naar de bouw als voorbeeld (eventueel onderzoek hiervoor valt niet onder deze offerte)
  3. Hoe kan je aan certificaten meerwaarde geven.

Publicaties