Project

Ondersteuning projectteam Natuurambitie Grote Wateren

Een robuuste en toekomstbestendige natuur in de grote wateren van Nederland: dat is het doel van de Natuurambitie Grote Wateren 2050 en verder. Natuur die tegen een stootje kan, waar we van kunnen genieten, en die goed samen gaat met veiligheid, economie, energie en welzijn. De natuurambitie geeft een beeld van die natuur in de toekomst en is bedoeld als inspirerende visie. De natuurambitie richt zich op de zes grote wateren in Nederland: het rivierengebied, de Zuidwestelijke Delta, het kustgebied, het Waddengebied, het IJsselmeer en de Noordzee. Deze wateren bevatten natuur die uniek is en van wereldwijd belang. Onze delta heeft een zeer rijke natuur, vanaf de plek waar de rivieren ons land binnenkomen tot en met de Noordzee. Vanuit de hele wereld trekken vogels en vissen langs onze wateren, die rijk zijn aan vis en ander waterleven. Om niet alleen nu, maar ook in de toekomst goed voor de natuur in de grote wateren te kunnen zorgen, heeft de staatssecretaris van Economische Zaken het initiatief genomen om een natuurambitie op te stellen.

Een robuuste en toekomstbestendige natuur in de grote wateren van Nederland: dat is het doel van de Natuurambitie Grote Wateren 2050 en verder. Natuur die tegen een stootje kan, waar we van kunnen genieten, en die goed samen gaat met veiligheid, economie, energie en welzijn. De natuurambitie geeft een beeld van die natuur in de toekomst en is bedoeld als inspirerende visie. Om niet alleen nu, maar ook in de toekomst goed voor de natuur in de grote wateren te kunnen zorgen, heeft de staatssecretaris van Economische Zaken het initiatief genomen om een natuurambitie op te stellen.De ambitie van het Ministerie van EZ is hoog. Menskracht is beperkt. Daarom is eind 2013 het verzoek bij Alterra binnen gekomen om het projectteam te versterken. Het projectteam is door Robert Jan Fontein versterkt. Het projectteam heeft gezorgd dat er meer draagvlak, begrip en kennis bij andere partijen van de Natuurambitie Grote Wateren is gekomen.

Publicaties