Project

Ondersteuning studiereis Groen in de Stad

In maart 2014 worden weer gemeenteraadsverkiezingen gehouden en zullen vele colleges een andere samenstelling krijgen. Ook voor deze nieuwe colleges zullen de stedelijke openbare ruimte een belangrijk thema vormen waarin zij de komende vier jaar aan gaan werken. Om te inspireren, kennis op te doen en een netwerk op te bouwen wordt in 2014 een werkbezoek gehouden met als kern Burgemeesters en Wethouders van de grote steden in Nederland.

Deliverables

programma werkbezoek werkbezoek verslag werkbezoek

Publicaties