Project

Onderwijs Verduurzaming Veehouderijketen

Het stimuleren en ondersteunen van de samenwerking tussen Beleidsondersteunend Onderzoek (BO) en het Groen Onderwijs(GO) op het gebied van de 'Verduurzaming van de veehouderijketen inclusief het dierenwelzijn'.

Resultaat 2012

Concrete samenwerkingsvormen waarin kennis op het gebied van de 'Verduurzaming veehouderijketen inclusief dierenwelzijn' doorstroomt naar het Groen Onderwijs.

Werkwijze

In het  algemeen werkt Wageningen UR met het project Kennis aan de verbetering van de samenwerking tussen het Beleidsondersteunende Onderzoek (BO)en het Groen Onderwijs (GO) in het project BOGO. De activiteiten van dit project sluiten aan bij BOGO maar ook bij activiteiten van de Groene Kennis Coöperatie. Het betreft:

  • het agenderen van onderwijs bij de programma- en projectleiders
  • de coördinatie, zoals het koppelen van de juiste contactpersonen vanuit Groen Onderwijs en Onderzoek op basis van energie rond een inhoudelijk thema
  • de ondersteuning bij realisatie van project-ideeën  zoals de financiering regelen, werkplannen maken of  het verbinden met didactische expertise
  • het uitvoeren van de onderwijsactiviteiten, bijvoorbeeld door gastlessen te organiseren maar ook door het ontsluiten van kennis

Publicatie

Educatiemateriaal Duurzame veehouderij Hoe?ZO! Projectfolder

Kracht van Koeien in het onderwijs, 2012, Jules Gosselink en Maarten Vrolijk

Ammoniak en Broeikasgassen – Verdere reductie mogelijk, 27 november 2012, Karin Groenesteijn

Genomica in de melkveehouder – de praktische toepassingen, 27 november 2012, Yvette de Haas

Topsectorenbeleid overheid, 27 november 2012, Geert van der Peet