Project

Onderzoek naar invloed van vismigratievoorzieningen op de glasaalindex bij Den Oever (Correctiefactor glasaalindex)

Om inzicht te houden in de ontwikkeling van het glasaalaanbod voor de Europese kusten wordt al sinds decenia glasaalmonitoring voor de glasaalindex uitgevoerd. Hierbij worden in het voorjaar op vaste punten op een gestandaardiseerde wijze het aantal glasalen vastgesteld. De jarenlange tijdsreeksen zijn zeer waardevol voor o.a. het visserijbeleid. Het zijn deze waarnemingen die inzichtelijk maken dat de aantallen glasalen sinds de jaren 80 van de vorige eeuw met ruim 90% zijn afgenomen.  De langstlopende tijdsreeks in Europa is die van de locatie bij de Stevin sluizen bij Den Oever. Vanaf 2016 worden op die lokatie maatregelen genomen om de visdoortrek vanuit de Waddenzee naar het IJsselmeer te verbeteren, met mogelijke consequenties voor de trend van de glasaalindex van Den Oever.

In 2016 worden in de Afsluitdijk bij Den Oever visvriendelijke migratiemaatregelen geimplementeerd.  Deze maatregelen kunnen tot gevolg hebben dat Europa's langstlopende glasaalmonitoring een trendbreuk heeft. Een trendbreuk zorgt ervoor dat een vergelijking met indexcijfers van voorgaande jaren niet mogelijk is.

Indien een trendbreuk aannemelijk is zal een correctiefactor noodzakelijk zijn om een continue reeks van de  glasaalindex te kunnen behouden. In 2015 is een nulmeting uitgevoerd naar het gedrag van glasaal rond Den Oever zonder de visvriendelijke migratiemaatregelen. In het jaar 2016 zal vergelijkbaar onderzoek worden uitgevoerd met de visvriendelijke migratiemaatregelen in werking. Op basis van de verschillen tussen 2015 en 2016 in het gedrag en de verspreiding van glasaal in het gebied zal worden onderzocht of de maatregelen inderdaad een trendbreuk in de glasaalindex veroorzaken en zo ja welke correctiefactor  moet worden toegepast om hiervoor te corrigeren.

Publicaties