Project

Onderzoek voedselbossen

Innovaties in de voedselproductiehoek als voedselbossen en agroforestry genereren steeds meer (maatschappelijke) aandacht. Er worden verschillende impacts aan toegeschreven, maar een goed inzicht in de kosten en baten daarvan ontbreekt. Voedselbos als systeeminnovatie kan waardevolle inzichten bieden voor het beantwoorden van vragen rondom functionele agrobiodiversiteit, agrarisch natuurbeheer, biologische en lage input voedselproductie, klimaatmitigatie en herwaardering van voedsel (verbinden van consument en producent).

Om onderbouwing op termijn te kunnen geven is monitoring en onderzoek noodzakelijk. Een deel van de monitoring kan met citizens science worden vormgegeven en een deel van het onderzoek middels studentenonderzoek (al dan niet als onderdeel van nieuwe curricula). Echter zonder aansluiting bij pionierende praktijken, wetenschappelijke borging van methoden en analyse van data en organisatie van kennisvragen en kennisaanbod gaat veel energie verloren. Vergelijkbare vragen worden momenteel door verschillende partijen net even anders opgepakt en uitkomsten worden amper gedeeld. De 28 ondertekende partijen en partners in het Green Deal Netwerk willen bouwen aan een gestandaardiseerde wetenschappelijk geborgde aanpak van monitoring met indicatoren en methodes die toepasbaar zijn in de verschillende agro ecologische productiesystemen die nu worden ontwikkeld/ geƫxploreerd.

Voedselbos als systeeminnovatie kan waardevolle inzichten bieden voor het beantwoorden van vragen rondom functionele agrobiodiversiteit, agrarisch natuurbeheer, biologische voedselproductie, klimaatmitigatie en herwaardering van voedsel (verbinden van consument en producent). Onderbouwing van de impacts wordt vooralsnog versnipperd (er wordt van alles zonder overkoepelende coƶrdinatie verzameld zonder dat uitkomsten gedeeld worden) en ongestructureerd met citizens science en studentenonderzoek vormgegeven. Zonder aansluiting bij pionierende praktijken, wetenschappelijke borging en organisatie van kennisvragen en kennisaanbod gaat veel energie verloren.

Publicaties