Project

Onderzoeksparameters m.b.t. droogvergisting in Borger-Odoorn

Afvoer van maaisel uit natuurterreinen en van bermen is van groot belang voor het in stand houden van een hoge biodiversiteit. De meest gangbare verwerking, compostering gaat gepaard met hoge afleveringskosten (20-35 per ton). Droge vergisting is een potentieel alternatief voor vergisting. De producten van droge vergisting zijn biogas, en digestaat. Het laatst moet weer worden kunnen afgezet in de landbouw.

Doelstelling

In het kader van de productie van biogas is er thans nog een breed spectrum aan organische reststoffen voorhanden (o.a. bermgras en natuurgras), die zich bijzonder goed lenen als substraat voor een droogvergistingsinstallatie. Substraten die geschikt zijn voor droogvergisting betreffen dan ook producten met een hoog DS-gehalte, (15 – 35% en zelfs hoger) zoals stro, ‘graanschoonsel’, maaisel uit natuur en landschap en bermmaaisel, maar ook speciaal geteelde producten zoals maïs- en grassilage. Men spreekt dan ook over zgn. ‘stapelbare’ producten, dit in tegenstelling met natte vergisters, waar het substraat altijd verpompbaar moet zijn.

Het doel van dit project is om vast te stellen of droge vergisting van berm- en natuurgras een aantrekkelijk alternatief is voor compostering, zowel uit het oogpunt van energieproductie als van een verantwoorde toepassing van het digestaat.

Werkwijze

Er wordt een antwoord gezocht op de volgende vragen:

  1. 1.Hoe groot is het potentiële aanbod aan bermgras uit de gemeente Borger-Odoorn en wat is de kwaliteit ervan?
  2. Hoe groot is de biogasproductie via droge vergisting van dit bermgras en wat is de samenstelling van het biogas?
  3. Hoe kan het proces worden geoptimaliseerd?
  4. Hoe kan de keten verder worden geoptimaliseerd?
  5. Welke toepassingen zijn er voor digestaat?
  6. Welke toepassingen zijn r voor percolaat?
  7. Hoe duurzaam is droge vergisting?

Resultaten

Een positieve beoordeling van droge vergisting van berm- en natuurgras kan leiden tot een aanzienlijke kostenbesparing voor de verwerking van dergelijke materialen.