Project

Onderzoekssamenwerking platvisserij

De Onderzoeksamenwerking (OSW) beoogt het samenvoegen van alle samenwerkingsverbanden ter verbetering van de coördinatie en communicatie binnen de platvisserij. Diverse partijen werken samen en wisselen informatie uit over projecten.

Doelstelling

De visserijsector, de overheid en het onderzoek werken veel samen om het beheer van de platvisvisserij te verbeteren. Sinds november 2008 bestaat de Onderzoekssamenwerking (OSW) voor het coördineren van lopende onderzoeken. Daarin werken de diverse partijen samen en wisselen informatie uit over projecten. De OSW helpt inzicht te krijgen in de samenhang tussen projecten en vergemakkelijkt de aansturing ervan. Doel van de OSW is het samenvoegen van alle samenwerkingsverbanden ter verbetering van de coördinatie en communicatie.

Resultaten (beoogd)

 • Overleg: van elk overleg maakt de secretaris (van Productschap Vis) een verslag.
 • Overzicht lopende projecten: vier keer per jaar een bijgewerkte versie van het overzicht van lopende projecten.
 • Samenwerking rond de surveys: gespreksverslagen en een artikel in Visserijnieuws.
 • Samenwerking rond de demersale werkgroep van ICES: powerpointpresentaties voor en na de demersale werkgroep.
 • Vangstsucces als maat voor de visstand: werkdocument voor de demersale werkgroep met het vangstsucces van schol en tong tot en met 2012.
 • Ad-hoc vragen: afhankelijk van de vragen die gesteld worden.
 • Kennisverspreiding via Visserijnieuws: in 2013 publiceren we vanuit de onderzoekssamenwerking twee artikelen in Visserijnieuws. Een artikel zal gaan over de samenwerking rond de surveys. De inhoud van het andere artikel bepalen we in overleg met de partners in de onderzoekssamenwerking.

Plan van Aanpak

 1. Overleg: vier keer per jaar is er een overleg tussen alle betrokken partijen: ministerie van EZ, het Productschap Vis, de Nederlandse Vissersbond, VisNed en IMARES van Wageningen UR.
 2. Overzicht lopende projecten: voorafgaand aan elk overleg wordt een overzicht van lopende projecten in de kottersector bijgewerkt. Daarin staat per project informatie over doel, betrokken partijen, opdrachtgever en bijzonderheden.
 3. Samenwerking rond de surveys: visserij, onderzoek en rijksrederij werken samen rondom de onderzoekssurvey gericht op platvis. In het voorjaar controleren vissers de afstelling van de surveynetten, tijdens de surveys gaan visserijwaarnemers mee aan boord en na afloop vindt terugkoppeling van de resultaten plaats en kunnen de waarnemers feedback geven op de surveys.
 4. Samenwerking rond de demersale werkgroep van ICES: elk voorjaar gaan onderzoekers van IMARES naar de demersale werkgroep van ICES. Ze maken bestandsschattingen voor soorten die voor de Nederlandse visserij belangrijk zijn. Voorafgaand aan de werkgroep bespreken ze met sector en overheid de mee te nemen gegevens en de voorlopige verwachtingen. Achteraf terugkoppeling. 
 5. Vangstsucces als maat voor de visstand: voor de demersale werkgroep berekent IMARES het vangstsucces van schol en tong tot en met 2012.

Publicaties