Project

Ontsmetting ringrot

Project is succesvol als met onderzoeksresultaten aangetoond kan worden dat bepaalde ontsmettingsmethoden (toediening, middelen) effectief ringrot bacteriën doden. Deze resultaten kunnen ook gebruikt worden voor het ontsmetten van materialen met betrekking tot andere bacteriën zoals bruinrot, Erwinia en Dickeya.

Doelstellingen project

Doelstelling van het project is om bestaande kennis te ontsluiten en nieuwe te ontwikkelen gericht op het effectief en efficiënt ontsmetten van apparatuur, materialen en ruimtes die in contact (kunnen) zijn geweest met door ringrot besmette aardappelen.

Plan van aanpak en tijdspad

Het project bestaat uit 3 fases. Het project wordt begeleid door een stuurgroep. Fase 1 (Kennisinventarisatie & opstellen plan van aanpak) is uitgevoerd in 2012. Fase 2: Onderzoek op basis van in fase 1 uitgewerkt plan (Januari 2013 – Augustus 2014). Uitvoeren praktijkproeven; breed in fase 2.1, selectie in fase 2.2. Verder ontwikkelen en publiceren van protocollen en de praktijkhandleiding in samenwerking met het bedrijfsleven  op basis van de resultaten uit het onderzoek en deze uitdragen via het bedrijfsleven (PCC).

Resultaten

Fase 1:

  • rapport met bevindingen uit literatuur, deskundigeninterviews enkennisuitwisselings-bijeenkomst (eind 2012).

Fase 2:

  • protocol voor praktijkonderzoek van effectiviteit van ontsmettingsmethoden en middelen (eind 2013).
  • Praktijkhandleiding voor uitvoerders van ontsmettingswerkzaamheden (augustus 2014)

Publicaties

(Verzamelde tussenrapportages van onderzoek uitgevoerd in het kader van het onderzoeksproject BO-33.03-001-005 “Ontsmetting ringrot” gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.)