Project

Ontsmettingstechnieken en middelen

In teelten die los van de ondergrond op verschillende substraten worden geteeld, wordt het drainwater gerecirculeerd. In het recirculatiewater kunnen diverse pathogenen (ziekteverwekkers) zoals schimmels, bacteriën en virussen voorkomen. Daarom wordt op veel bedrijven het drainwater ontsmet en dit kan op verschillende manieren worden gedaan met ontsmettingsapparatuur en ontsmettingsmiddelen Met name bij de ontsmettingsmiddelen bestaat er grote onbekendheid aan het effect van de middelen op plantpathogenen. Bij de ontsmettingsapparaten én bij de reinigingsmiddelen is de effectiviteit slechts beperkt bekend. Daarnaast kunnen middelen als restproduct in de leidingen blijven en via de druppelaars schade geven aan de planten. Hierover bestaan geen gegevens. Bij de grondteelten is nog onbekend welke ontsmettingsmethodiek het meest geschikt is voor het ontsmetten van drainagewater.


Ontsmettingsapparaten, ontsmettingsmiddelen en middelen die leidingen schoonmaken of in ontsmettingsmatten worden gebruikt kunnen in dit project worden getest. In de test wordt onderzocht of ziekteverwekkers door het apparaat of het middel worden verwijderd. Volgens een vaste procedure worden bacteriƫn, schimmels of virussen in een vaste concentratie aan een gestandaardiseerde voedingsoplossing toegevoegd. Hierdoor zijn alle testen door het jaar heen met elkaar vergelijkbaar.

Bij ontsmettingsapparaten (b,v. UV, verhitting, chloordioxide, ozon) wordt onderzocht wat de reductie in hoeveelheid ziekteverwekkers is bij de instellingen zoals die door de leverancier worden opgegeven. Het doel is om het aantal ziekteverwekkers met een factor 1000 te laten reduceren. Bij ontsmettingsmiddelen (H2O2, ECA water) zal niet alleen onderzocht worden of ziekteverwekkers met een factor 1000 afnemen, maar ook of de restanten middelen in de voedingsoplossing geen schade aan de planten geven als ze via de druppelaar bij de wortel komen. De gehele testprocedure zal worden gecertificeerd zodat de telers kunnen zien dat het apparaat of middel is goedgekeurd.


Deliverables


2014:

-       Vaststelling effectiviteit van ontsmettingsmiddelen op verschillende (bekende) plantpathogenen;

-       Vaststelling effectiviteit van reinigingsmiddelen op verschillende (bekende) plantpathogenen;

-       Praktijkadvies voor middelen;

-       Vaststelling welke effectieve ontsmettings- en reinigingsmiddelen schade kunnen veroorzaken aan de plant;

-       Vaststelling effectiviteit van ontsmettingsapparatuur en/of middelen op verschillende (bekende) plantpathogenen voor recirculatie van drainagewater


Publicaties