Project

Ontwerp adviessysteem houtoogst (HD3567)

Hoeveel oogst uit bos is mogelijk zonder de nutriĆ«ntenvoorraad  uit te putten. Hiervoor wordt een adviessysteem ontwikkeld. In deze helpdesk wordt de indeling van dit systeem in samenspraak met de beheerpraktijk ontwikkeld (klassenindeling,  typering van mitigerende maatregelen) op zo'n manier dat de beheerders er goed mee uit de voeten kunnen. Voorts een verkenning van welke rol beheerders kunnen/willen vervullen bij het vervullen van witte vlekken en het ijken van beschikbare maar  verouderde data (van > 20 jaar geleden).  

Publicaties