Project

Ontwerp innovatie richtingen voor agro-voedselsystemen (DIPAS)

Investeringen in agro-voedselsector in Afrika worden gehinderd door onzekerheid over de kansen en risico's van productie- en marktsystemen. Beoordelen is moeilijk door gebrek aan betrouwbare informatie en de complexiteit van de situatie.

Doelstellingen proejct

In de praktijk ontwikkelen en testen van een verzameling  gereedschappen voor identificatie en planning van innovatie transitie richtingen van productie van basisproducten en marketingsystemen.

Aanpak en tijdspad

  • Discussie over paper met gebruikte theoretische raamwerk
  • Identificeren van partners uit de publieke en private sector die ge├»nteresseerd zijn in het beoordelen van de kansen voor het verbeteren van productie en marketing van landbouwproducten in complexe situaties
  • Continue ontwikkeling van beoordelingsgereedschap en -raamwerken
  • Testen van de gereedschappen en raamwerken in sprecifieke case studies

Resultaten (beoogd)

  • Discussie paper met beschrijving van theoretisch raamwerk                       
  • Selectie van de mix van kwalitatieve en kwantitatieve gereedschappen voor het gebruik in verschiilende situaties
  • Rapporten over de toepassing van gereedschappen in diverse case studies