Project

Ontwikkelen en implementeren van een nieuw interactief bewaarsysteem voor hardfruit

Door van Amerongen is in samenwerking met Wageningen UR een nieuw bewaarsysteem ontwikkeld voor hardfruit. Dit ACR systeem (Advanced Control of Respiration) berust op het heel nauwkeurig meten van de ademhaling van de vruchten in de koelcel waarna de optimale bewaarcondities (zuurstofgehalte in de cel) automatisch worden ingesteld. AgroFresh Inc. heeft de intentie dit systeem wereldwijd in de markt te zetten.

Er is meer achtergrondkennis nodig om de zekerheid te krijgen over de respiratiemeting als marker voor de fermentatiegrens van de vrucht die uiteindelijk bepalend is voor de laagst mogelijke zuurstofwaarde in de cel. De fermentatiegrens kan variëren per partij, rijpingsfase of ras. Het is de bedoeling om de fysiologische eigenschappen van de vrucht te koppelen aan de respiratiemeting. De respiratie wordt immers extern aan de vrucht gemeten via CO2 en O2 maar is afhankelijk van interne eigenschappen van de vrucht. Er wordt onderzoek gedaan aan de rassen Elstar en Kanzi. Met het typisch Nederlandse appelras Elstar is al enige ervaring opgedaan met betrekking tot deze bewaartechniek. Kanzi is een nieuw ras wat wereldwijd geteeld gaat worden en gevoelig is voor een aantal bewaarafwijkingen (scald) die mogelijk goed bestreden worden met dit nieuwe bewaarsysteem.

Voor beide rassen moet het ACR-systeem in laboratorium- en in praktijkomstandigheden gevalideerd worden waarbij mogelijke energiebesparing en extrakwaliteitsbehoud vastgesteld worden.

Hoofddoel is verdere ontwikkeling van interactief bewaarsysteem voor de appelrassen Kanzi en Elstar. Op basis van deze bewaarmethode energie te besparen in het koelproces, product derving te verminderen en kwaliteitsverbetering van het product in de afzetketen. Met de volgende onderverdeling in het onderzoek:

Fundamentele kennisontwikkeling voor geschiktheid respiratiemeting als marker voor fermentatie aan de hand van daadwerkelijk gekarakteriseerde vruchteigenschappen.

Valideren van bewaarprincipe op basis van RQ en toetsen van kwaliteits- en energievoordeel om nieuw bewaarsysteem op basis van de respiratie quotiënt geschikt te maken voor praktijkomstandigheden.

Publicaties