Project

Ontwikkelen nieuwe generatie semigesloten kas

Semigesloten kassen hebben een groot besparingspotentieel en halen een belangrijk deel van hun energiebehoefte uit zonne-energie. Daarom passen ze naadloos in de sectordoelstellingen voor 2020. Toch worden hun economische vooruitzichten zorgelijk genoemd in publicaties.

Doelstelling

Semigesloten kassen hebben een groot besparingspotentieel en halen een belangrijk deel van hun energiebehoefte uit zonne-energie. Daarom passen ze naadloos in de sectordoelstellingen voor 2020. Toch worden hun economische vooruitzichten zorgelijk genoemd in publicaties.

Diezelfde publicaties benadrukken dat de allesbepalende factor in het economisch perspectief de marge is tussen de inkoop van gas en de verkoop van elektriciteit, opgewekt met een WKK. Deze marge is de afgelopen jaren gedaald.

De focus ligt nu op de ontwikkeling van een semigesloten kas die gebruik maakt van zonne-energie, aquifers, ontvochtiging en een warmtepomp in combinatie met een kleine WKK-installatie. Een dergelijke kas biedt al bij een geringe stijging van de warmteprijs perspectief. Voorwaarde is dat de verschillende componenten qua capaciteit goed op elkaar zijn afgestemd en doordacht worden ingezet voor de klimatisering van de kas.

Doelstellingen van dit project zijn:

 • Ontwikkelen totaalconcept voor een semi-gesloten kas op een praktijkrelevante schaal (3700 m²) met zeer laag energieverbruik en lage energiekosten door verwarming via zonne-energie.
 • Aantonen teeltkundige voordelen van deze installatie (door betere vochtbeheersing en enige koeling)
 • Verlagen gasverbruik bij tomatenteelt tot 18 m³/m² jaar voor een installatie met een terugverdientijd van 7 jaar (uitgaande van een gasprijs van 30 cent/m³).
 • Vergelijken van koeling gebaseerd op mechanische ontvochtiging en een ontvochtigingssysteem op basis van een hygroscopische zout-oplossing. Met de laatste techniek kan latente warmte worden teruggewonnen en wordt warmteverlies voorkomen.

Werkwijze

 • Ontwerpen, produceren en installeren van luchtbehandelingskast die goedkoop koelvermogen levert
 • Inregelen besturing
 • Werking, kasklimaat, energieverbruik en teeltresultaat volgen gedurende teeltjaar
 • Vergelijken resultaten met kas met standaard teeltwijze.
 • Overzichten maken van relevante parameters (temperatuur en vochtigheid kaslucht, CO2-concentratie, warmtegebruik, warmteverzameling, aquiferbalans, elektraverbruik, elektriciteitsverkoop en gasinkoop).
 • Rapporteren resultaten

Resultaten

 • Kennis over minimalisatie van het warmteverbruik van een kas en de maximalisatie van het gebruik van zonne-energie daarbij.
 • Inzicht in temperatuur en vochtigheid kaslucht, CO2-concentratie, warmtegebruik, warmteverzameling, aquiferbalans, elektraverbruik, elektriciteitsverkoop en gasinkoop bij semigesloten kas van nieuwe generatie.
 • Artikelen in vakpers, op website Productschap Tuinbouw en via www.energiek2020.nu.

Publicaties