Project

Ontwikkeling Europese normen voor biobased producten

Nederland heeft als één van de koplopers op het gebied van normalisatie van biomassa de nationale specificaties vanuit normcommissies succesvol ingebracht in het Europese circuit.

Een groot deel van de Nederlandse biomassa specificaties is in Europese normen overgenomen, waaronder de NTA 8003 “Classificatie van biomassa voor energietoepassingen”.

De wereldhandel in biomassa stromen is sterk toegenomen in de laatste jaren. Daardoor is behoefte ontstaan aan mondiale normen als basis voor een duurzaam inkoopbeleid. Nederland heeft hier groot belang bij als doorvoerhaven en producent van chemische en biologische bouwstenen. Om die reden is het van belang dat Nederland zijn gedachtegoed inbrengt en verdedigt in het Europese en internationale (CEN/ISO) circuit.

Het doel van dit project is bij te dragen aan de ontwikkeling van Europese normen voor bio-based producten door middel van actieve deelname aan CEN/TC 411 “Biobased Products”

Beoogd resultaat

Wageningen UR Food & Biobased Research neemt namens Nederland actief deel aan de Europese normcommissie CEN/TC ' Biobased products'.

Werkwijze

  • actieve deelname van Nederlandse experts in de CEN/TC 411 “Biobased products” en onderliggende werkgroepen
  • documenten-onderzoek
  • inhoudelijk afstemmen en opstellen van het Nederlandse standpunt
  • actief bijwonen van commissie- en werkgroepbijeenkomsten om (inhoudelijke) input in te brengen en te verdedigen.