Project

Ontwikkeling analyse/evaluatiekader vermaatschappelijking natuur

Het project ontwikkelt een meervoudig analyse- en evaluatiekader voor beleid gericht op maatschappelijke betrokkenheid bij natuur. Omdat maatschappelijke betrokkenheid inhoudt, dat andere actoren dan de overheid mede bepalen hoe met natuur wordt omgegaan, en hoe daarop wordt gestuurd, is het noodzakelijk dat meerdere perspectieven kunnen worden meegenomen in de analyse en/ of evaluatie.

Deze perspectieven kunnen ertoe leiden dat bepaalde onderwerpen aan bod komen in een analyse en/of evaluatie, of zelfs de keuze van de evaluatiemethode bepalen. Het meervoudig analyse- en evaluatiekader biedt mogelijkheden en onderbouwing om per situatie een aanpak te bepalen voor een analyse en/ of evaluatie van beleid gericht op maatschappelijke betrokkenheid bij natuur.

Publicaties