Project

Ontwikkeling diagnostica voor Q en K ziekten ter versterking concurrentiekracht Nederlands bedrijfsleven

De NVWA, de keuringsdiensten en het bedrijfsleven hebben een groeiende behoefte aan efficiënte diagnostica en gestandaardiseerde referentie-materialen die voldoen aan de moderne eisen voor immunologische of moleculaire detectie van (nieuwe) quarantaine ziekten ter versterking van de concurrentiekracht van het Nederlands bedrijfsleven. De relevantie voor EZ is het beschikbaar komen van hoogwaardige diagnostica en gestandaardiseerd referentie-materiaal voor detectie van quarantaine pathogenen waardoor handels-belemmeringen worden voorkomen en/of de kwaliteit van Nederlandse agrarische exportproducten wordt verbeterd.

Doel

Het belang van de beschikbaarheid van kwalitatief hoogwaardge diagnostica en gestandaardiseerd referentiemateriaal geschikt voor toepassing in routinematige toetsing op quarantaine- en  kwaliteitsziekten is de laatste vijf jaar enorm toegenomen. Aanleiding hiervoor is (a) een zeer sterke ontwikkeling in de kwaliteitsborging en validatie van toetsen als gevolg van toegenomen interne- of externe eisen (accreditatie) en (b) de opkomst van moleculaire technieken. De ontwikkeling en productie van deze diagnostica en gestandaardiseerd referentiemateriaal is een kostbare en risicovolle activiteit die de NVWA, de keuringsdiensten en het bedrijfsleven niet zelf kunnen uitvoeren en die toch bepalend is voor de positie van Nederland als producent en exporteur van gezond uitgangsmateriaal.

Werkwijze

2013

1. Inventarisatie van beleidsprioriteiten van het Ministerie van EZ en de concrete vraag naar diagnostica en referentiematerialen voor de detectie van quarantaine ziekten bij NVWA, keuringsdiensten en het bedrijfsleven. Prioritering van de uitvoering van de verschillende opties binnen de mogelijkheden van het projectbudget. Eindproduct: afgestemd werkplan.

2. Rapportage over de resultaten van het onderzoek naar de ontwikkeling en productie van specifieke diagnostica en/of gestandaardiseerd referentie-materiaal voor de detectie van quarantaine ziekten. Het op vraag produceren van diagnostica en/of referentie-materialen voor de detectie van quarantaine ziekten voor NVWA, keuringsdiensten en het bedrijfsleven.

2014

1. In overleg met het Ministerie van EZ, NVWA, keuringsdiensten en bedrijfsleven prioriteren van quarantaine ziekten waarvoor in 2014 een specifieke behoefte is aan diagnostica en/of referentiematerialen bij de uitvoerende diensten en het bedrijfsleven. Eindproduct: afgestemd werkplan 2014.

2. Ontwikkeling en productie van de in het werkplan voor 2014 afgesproken diagnostica en/of referentie-materialen. Eindproduct: overzicht nieuw beschikbare diagnostica (incl. documentatie) en overzicht van de in 2014 aan eindgebruikers geleverde producten.

2015

1. In overleg met het Ministerie van EZ, NVWA, keuringsdiensten en bedrijfsleven prioriteren van quarantaine ziekten waarvoor in 2015 een specifieke behoefte is aan diagnostica en/of referentiematerialen bij de uitvoerende diensten en het bedrijfsleven. Eindproduct: afgestemd werkplan 2015.

2. Ontwikkeling en productie van de in het werkplan voor 2015 afgesproken diagnostica en/of referentie-materialen. Eindproduct: overzicht nieuw beschikbare diagnostica (incl. documentatie) en overzicht van de in 2015 aan eindgebruikers geleverde producten.

2016

1. In overleg met het Ministerie van EZ, NVWA, keuringsdiensten en bedrijfsleven prioriteren van quarantaine ziekten waarvoor in 2016 een specifieke behoefte is aan diagnostica en/of referentiematerialen bij de uitvoerende diensten en het bedrijfsleven. Eindproduct: afgestemd werkplan 2016.

2. Ontwikkeling en productie van de in het werkplan voor 2016 afgesproken diagnostica en/of referentie-materialen. Eindproduct: overzicht nieuw beschikbare diagnostica (incl. documentatie) en overzicht van de in 2016 aan eindgebruikers geleverde producten.Resultaten

Diagnostica en gestandaardiseerd referentie materiaal voor immunologische of moleculaire detectie van quarantaine ziektenPublicaties