Project

Ontwikkeling inhoudstof tulp

Tulpen produceren tulipaline en tuliposides. Deze stoffen spelen een rol in de beschermingsmechanismen van de plant en bestrijden daarnaast bacteriën, schimmels en insecten. Ook zijn de stoffen geschikte bouwstenen voor de productie van kunststoffen.

Doelstelling project

Het doel van dit project is om een keten te ontwikkelen gebaseerd op deze stoffen om biopolymeren en/of gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong te maken. Voor het opzetten van een niuewe keten zijn innovaties op technologisch en organisatorisch vlak nodig. Er zijn duurzamere extractiemethoden nodig voor de verwerking van de planten tot inhoudsstoffen en vraag en aanbod moet goed op elkaar afgestemt worden d.m.v. samenwerkingsverbanden tussen producenten, verwerkers, partners in de biobased sector en kennisinstellingen.

Aanpak en tijdspad

Februari – maart 2012: Gesprekken tussen Holland Biodiversity en derde partij over de vermarktinvan tiliposide/tulipaline B als gewasbeschermingsmiddel

April – mei 2012: Gesprekken met marktpartijen die bloembollen verwerken middels bioraffinage en gesprekken met fabrikanten die geinteresseerd zijn in tuliposide als toevoeging aan bioplastics.

Juni 2012: Experimenten waarin de gomrespons van tulpenbollen en de tuliposide-gehaltes in de gom nadder worden bestudeerd. Daarna worden labexperimenten uitgevoerd om de bacterie-, schimmel- en insectendodende werking van tuliposide/tulipaline te bestuderen. Tot slot nemen Holland Biodiversity en Universiteit Leiden een beslissing over de voortzetting van de patentaanvraag op de winning van tuliposide.

Resultaten

PPO Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit (WUR) en Universiteit Leiden onderzoeken de mogelijkheden om een inhoudsstofstof uit tulpenbollen te vermarkten. Het gaat om de stof Tuliposide, die in de tulp voorkomt als voorloper van de stof tulipaline, die een rol speelt in de afweer tegen schimmels, bacteriën en insecten. Tuliposide/tulipaline heeft commerciële waarde als bouwsteen voor bioplastics en als gewasbeschermingsmiddel van natuurlijke oorsprong.  Het tuliposide blijkt in vrij zuivere vorm voor te komen in zgn. gom, een kleverige vloeistof die de tulpenbol afscheidt als deze blootgesteld wordt aan het gasvormige ethyleen. Op deze manier is de stof te winnen zonder ingewikkelde homogenisatie- en extractieprocedures. In proeven is vastgesteld hoeveel gom en tuliposide wordt geproduceerd door verschillende tulpencultivars, wat het optimale moment is om de gom op te wekken, de optimale ethyleenconcentratie etc. De cultivar Apeldoorn (en aanverwante cultivars) blijkt de meest producerende: per 100 gram bollen kon maximaal 5 gram gom geproduceerd worden. Afhankelijk van de voorbehandeling bevatte die gom 20 à 30% tuliposide. Zowel gomproductie als tuliposidegehalte kunnen nog verder verhoogd worden. Het feit dat gom tuliposide bevat was niet eerder bekend en is dus wetenschappelijk gezien een noviteit. De mogelijkheden om tuliposide te vermarkten worden onderzocht in samenwerking met Holland Biodiversity en een ander (nog anoniem) bedrijf.

Publicaties