Project

Ontwikkeling succesvolle sociaal/culturele groene diensten

Duurzame ontwikkeling sociaal culturele groene diensten. In dit project beschrijven we verschillende vormen van zelfsturing door gebiedscoalities/regionale samenwerkingsvormen. We kijken naar hun ontstaan, organisatievorm, functioneren, rollen, taken en resultaten. We richten ons op drie gebieden: Waterland Groene Woud en Winterswijk.

Het ontstaan, functioneren en impact van verschillende vormen van gebiedscoalities wordt geanalyseerd en beschreven. Dit gebeurt in drie gebieden: Waterland, het Groene Woud en Winterswijk. Dit gebeurt op basis van interviews met initiatiefnemers en andere betrokkenen. Er ontstaat een lerend netwerk om ervaringen en lessen te delen en verschillende thema's uit te diepen. De resultaten worden beschikbaar gesteld middels een wetenschappelijke en populaire publicatie en geschikte podia. Dit gebeurt in overleg met de begeleidingscommissie. 

Doelstelling

Dit project beoogt, op basis van de wetenschappelijke literatuur en case-materiaal, ontwerp en toetsing van strategieën voor de ontwikkeling, opschaling en institutionele inbedding van sociaal-culturele diensten in het groen in verschillende regio’s. Het uiteindelijk doel is een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van succesvolle samenwerkingsvormen voor groene sociaal-culturele diensten en aan nieuwe economische dragers in de regio.

Producten

G. Blom-Zandstra, H. Korevaar, M. Stuiber and A. de Groot. Critical success factors for governing farmer-managed public goods in rural areas in the Netherlands

J. Hassink, H. Agricola and J. Thissen. Participation rate of farmers in different multifunctional activities in the Netherlands.

Er is ook gewerkt aan de afrondig van een derde artikel over de vergelijking tussen Landzjide en Boer en Zorg: twee modellen voor de regionale organisatie voor zorgboeren. Dit was al aangeboden aan het tijdschrift Entrepreneurship and Regional Development. Na commentaar van de editor is het artikel aangepast en weer ingediend.

H. Korevaar. 2013. In: Grassland Science in Europe 18. The role of grassland in a green future, Akureyri, Iceland, 23-26 June 2013. - Grassland Science in Europe 18 .Zürich : European Grassland Federation, 17th Symposium of the European Grassland Federation, 2013-06-23/ 2013-06-26 - p. 445 - 447.

Jan Hassink, Willem Hulsink en John Grin. 2014. Farming with care: the evolution of care farming in the Netherlands. NJAS- Wageningen Journal of Life Sciences 68 1-11.

Publicaties