Project

Ontwikkeling systematiek voor structuur (monitoring)

Huidige vegetatie monitoring methoden voor de beoordeling van habitats (bv. beheertypen en habitattypen) zijn vaak arbeidsintensief en kostbaar.  De frequentie van de monitoring is daardoor vaak laag en heeft het risico dat de beheerder/beleidsmaker te laat in de gaten krijgt dat de kwantiteit of kwaliteit van een habitat achteruitgaat. En hoewel de ontwikkelingen in Remote Sensing (RS) snel gaan, worden deze technieken nog maar weinig ingepast in de huidige werkprocessen. Dit project inventariseert veel gebruikte monitoring methoden en RS-data en -technieken om zo een actueel overzicht te krijgen van de potentie van RS ten behoeve van de monitoring van vegetatie in Nederland. Hierbij zal zeker een focus komen op de potentie van remote sensing voor het monitoring van vegetatiestructuurkenmerken die relevant zijn voor de  beoordeling van beheertypen en habitattypen, en het tussentijds actualiseren van bestaande vegetatiekaarten. Ook wordt onderzocht welke belemmeringen er zijn voor invoering van gebruik van RS-data en -technieken. De overzichten van monitoring methoden, RS-data en -technieken, inclusief voorbeelden van toepassing worden gepresenteerd in een inhoudelijk rapport.

Huidige vegetatie monitoring methoden voor de beoordeling van habitats (bv. beheertypen en habitattypen) zijn vaak arbeidsintensief en kostbaar.  De frequentie van de monitoring is daardoor vaak laag en heeft het risico dat de beheerder/beleidsmaker te laat in de gaten krijgt dat de kwantiteit of kwaliteit van een habitat achteruitgaat. En hoewel de ontwikkelingen in Remote Sensing (RS) snel gaan, worden deze technieken nog maar weinig ingepast in de huidige werkprocessen.

Dit project inventariseert veel gebruikte monitoring methoden en RS-data en -technieken om zo een actueel overzicht te krijgen van de potentie van RS ten behoeve van de monitoring van vegetatie in Nederland. Hierbij zal zeker een focus komen op de potentie van remote sensing voor het monitoring van vegetatiestructuurkenmerken die relevant zijn voor de  beoordeling van beheertypen en habitattypen, en het tussentijds actualiseren van bestaande vegetatiekaarten. Ook wordt onderzocht welke belemmeringen er zijn voor invoering van gebruik van RS-data en -technieken. De overzichten van monitoring methoden, RS-data en -technieken, inclusief voorbeelden van toepassing worden gepresenteerd in een inhoudelijk rapport.

Publicaties