Project

Ontwikkeling van een evaluatiekader voor (de productie van) organische meststoffen

Gewenst is dat op een snelle wijze de waarde van (nieuwe) organische meststoffen kan worden vastgesteld. Dit project heeft tot doel een evaluatiekader te ontwikkelen voor organische meststoffen en de bijbehorende kennis om dit evaluatiekader goed te vullen waaronder het ontwikkelen van snelle meetmethoden, kennis rond de afbraak van organische meststoffen en de effecten op de bodem.