Project

Ontwikkeling van een geïntegreerde aquacultuur / horticultuur in Egypte

Landbouw en viskweek in Egypte worden geconfronteerd met een beperkte beschikbaarheid van zoetwater. Doordat beide sectoren groeien in omvang en economische belang, zal deze situatie in de nabije toekomst alleen nog maar dringender worden.

Doelstellingen project

Het doel van dit project is het ontwikkelen en kweken van eetbare gewassen en diervoeder gewassen die nieuw zijn op de Egyptische markt zijn, met behulp van een zouthoudende, voedselrijke effluent van een, op de vaste wal gelegen, viskwekerij.

Aanpak en tijdspad

Zomer van 2012 was het eerste seizoen waarin de geselecteerde halofyten (= zout-tolerante) planten ontkiemden en goed groeiden in het testveld en de 'biovloc' methode van het kweken van rode tilapia succesvol werd getest op de boerderij 'Rula voor Landaanwinning' in Wadi Natroun. De resultaten van slechts één groeiseizoen zijn onvoldoende voor een conclusie met betrekking tot de goede verzorging, 'out growing' procedures, oogsten en marketing van hoge kwaliteit plantaardige of diervoedergewassen en de uiteindelijke haalbaarheid van de zout-tolerante planten en gewassen geselecteerd in een geïntegreerde bedrijfssysteem. De resultaten van slechts één ronde van viskweek met de 'biovloc' methode zijn ook niet voldoende voor conclusies over de toepasbaarheid in Egypte. Om deze reden worden de halophyte en 'biovloc' proeven herhaald en uitgebreid in 2013. De resultaten van minstens één groeiseizoen moeten worden toegevoegd aan wat we nu weten om een (nog vrij smalle) basis te hebben om onze conclusies te kunnen trekken.

Resultaten

  • rapport met projectresultaten

Resultaten voor 2013:

  • rapport van seminar mei 2013.
  • technisch eindrapport over resultaten in 2013
  • artikel over project in Nederlands aquacultuur vakblad
  • artikel in Egytisch/Internationaal vakblad

Publicaties