Project

Ontwikkeling van een wandelingen-app voor een breed publiek

Alterra en Wageningen University richten zich sinds kort op het vergroten van de kennis over natuur en landschap onder een breed publiek.

Het doel van dit project is om een wandelingen-app te ontwikkelen om de liefde voor en kennis van natuur en landschap onder een breed publiek te verspreiden. Op deze manier wordt de brede veldkennis van Alterra ingezet om het draagvlak voor natuurbeleid en natuurbeheer te versterken. De app moet - in een gemodificeerde versie - ook ingezet kunnen worden in het groene onderwijs.

Resultaten 2012

De app is het concrete resultaat: Natuur in Nederland, gratis downloadbaar via appstore en android market. De app is voor de zomer gelanceerd. Er zijn nu 14 routes beschikbaar, inclusief gesproken tekst, vogelgeluiden en mooie aquarellen van vegetatie. De recensies zijn positief (4,5 van de 5 sterren op de android market) en er waren eind 2012 5692 android-versies gedownload en de laatste 26 weken zijn er 7429 unieke downloads van de apple-versie geregistreerd.

De app bestaat uit:

  • Introductiepagina met overzichtskaartje en link naar google earth waar je alle wandelingen (incl points of interest) kan bekijken
  • 13 Wandelingen met ieder ongeveer 11 points of interest 
  • Bij iedere point of interest: tekst, audiofragment, video en in ieder geval 1 augmented reality beeld
  • Look and feel van website en boek.

Werkwijze

Activiteiten zijn:

  • Opzetten infrastructuur en intropagina
  • Pilot wandeling: Barneveld
  • Realiseren short-cut apps
  • Toevoegen andere wandelingen