Project

Ontwikkeling van natuurwaarden en ongewenste plantensoorten

Binnen EZ en haar diensten is kennisbehoefte naar het inzicht in de gebruikswaarde van (potentiëel) te verpachten percelen korte vegetaties (vnl graslanden) vanwege het voorkomen van Pitrus. In de praktijk blijkt dat de economische gebruikswaarde van graslandpercelen met Pitrus afneemt, naarmate Pitrus een hogere bedekking heeft.En wat voor Pitrus geldt lijkt vooralsnog ook op te gaan voor andere dominerende plantensoorten (mn grassoorten) en hun gebruikswaarde.

Probleemstelling

Welk verband is er tussen de economische gebruikswaarde van graslanden en de mate waarin Pitrus daarin voorkomt, rekening houdend met andere waarden van deze graslanden.

Doelstelling

Eenvoudige rapportage over het voorkomen van Pitrus in graslanden en de waarde die hiermee samenhangt.

Publicaties

Waarden van begroeiingen met Pitrus (2014). A. Corporaal, S. Hennekens en W. Ozinga.