Project

Ontwikkelingen grondmarkt onderzoeken

De ontwikkelingen op de grondmarkt in de komende decennia zijn nog onvoldoende duidelijk. In sommige delen van Nederland willen boeren de omvang van hun bedrijf uitbreiden om mee te kunnen komen op de wereldmarkt. Doel van dit project is signaleren en agenderen van alternatieve constructies voor grondeigendom en grondgebruik.

Het Planbureau voor de leefomgeving (PBL) heeft behoefte aan kennis voor de volgende Natuurverkenning (NVK), onder andere over de grondmarkt.
De ontwikkelingen op de grondmarkt in de komende decennia zijn nog onvoldoende duidelijk. In sommige delen van Nederland willen boeren de omvang van hun bedrijf uitbreiden om mee te kunnen komen op de wereldmarkt. Soms ontbreekt daarvoor de fysieke ruimte, bijvoorbeeld omdat de buurman / boer ook wil uitbreiden. Er is beleid nodig om het proces van schaalvergroting te begeleiden.
Daarnaast wil PBL de rol van investeerders en projectontwikkelaars onderzoeken, omdat de financiƫle grenzen aan opschaling van het gezinsbedrijf in zicht komen.
Doel van dit project is signaleren en agenderen van alternatieve constructies voor grondeigendom en grondgebruik.

Aanpak en tijdspad

Activiteiten zijn:

  • Trends in kaart brengen (interviews, analyse kadastrale gegevens, workshop)
  • Ontwikkeling grondgebruik- en bezit onderzoeken (samen met WOT en Kadaster)
  • Afstemming met andere PBL-sectoren. 

Resultaat (beoogd)

Resultaten zijn:

  • Een overzicht van alternatieve constructies grondeigendom en grondgebruik en de effecten daarvan op kwaliteit van natuur en landschap, dat kan dienen als input voor beleidsvarianten in de NVK.
  • PBL-beleidstudie en/of artikel in Nederlands vaktijdschrift.