Project

Ontwikkelingsgericht onderzoek melkvee

Het is belangrijk voor EL&I om via experimenteel onderzoek te komen tot ‘proof of principles’ van systeemvernieuwingen of deelsystemen. Dit moet ondernemers helpen te komen tot grotere systeeminnovaties. Voorts ondersteunt het ondernemers bij het oplossen van knelpunten.

De integrale verduurzaming van de veehouderij is een complex veranderingsproces. Vanuit de praktijk of het onderzoeksveld worden wel kleine initiatieven  genomen maar het zetten van grotere stappen is  vaak te risicovol voor ondernemers. Het is belangrijk voor EZ om via experimenteel onderzoek te komen tot ‘proof of principles’ van systeemvernieuwingen of deelsystemen. Dit moet  ondernemers helpen te komen tot grotere systeeminnovaties. Voorts ondersteunt het ondernemers bij het oplossen van knelpunten.

De doelstelling van dit project is het ontwikkelen, uittesten en doorontwikkelen van basisprincipes van nieuwe oplossingsrichtingen die verbeteringen van meerdere duurzaamheidsaspecten trachten te realiseren en die praktijkmatige innovaties versnellen.

Het project legt daarbij verbindingen tussen enerzijds het ontwerponderzoek en anderzijds gemotiveerde ondernemers en bedrijfsleven die met de  innovaties zelf aan de slag willen.

Publicaties

Publicaties vindt op research@wur, u kunt daar zoeken op bijvoorbeeld trefwoord of auteur.