Project

Ontwikkelingsgericht onderzoek varkens

Het (door)ontwikkelen en uittesten van oplossingsrichtingen (prototyping) die verbeteringen van meerdere duurzaamheidsaspecten in de veehouderij trachten te realiseren en het versnellen van innovaties in de praktijk.

Het (door)ontwikkelen en uittesten van oplossingsrichtingen (prototyping) die verbeteringen van meerdere duurzaamheidsaspecten in de veehouderij  trachten te realiseren en het versnellen van  innovaties in de praktijk.

Het project legt daarbij verbindingen tussen enerzijds het ontwerponderzoek en anderzijds gemotiveerde ondernemers en bedrijfsleven die met de innovaties aan de slag willen.

De integrale verduurzaming van de veehouderij is een complex veranderingsproces. Er worden vaak  kleine stappen gezet vanuit praktijkinitiatieven of onderzoekresultaten  voor slechts één aandachtsveld zoals milieu, welzijn of gezondheid. Het zetten van grotere stappen is voor ondernemers  vaak te risicovol. Het is belangrijk om via experimenteel onderzoek te komen tot ‘proof of principles’ van systeemvernieuwingen of deelsystemen. Dit moet  ondernemers helpen te komen tot grotere systeeminnovaties. Voorts ondersteunt het ondernemers bij het oplossen van nieuwe knelpunten  bij hun innovatie.

Publicaties

Publicaties vindt op research@wur, u kunt daar zoeken op bijvoorbeeld trefwoord of auteur.