Project

Ontwikkelingspaden voor de mondiale landbouw

Toename van de bevolkingsdruk, inkomens en daaraan gekoppelde diëten bepalen de beelden van de toekomstige vraag naar voedsel en groene grondstoffenen en de noodzaak van een transitie naar een bio-based economie.

Doelstelling

De invulling van deze vraag vanuit de verschillende landgebruikstypes is een continue opgave die naast geleidelijke veranderingen ook sterk afhankelijk is van prijs en klimaat schokken.

Het doel van dit project is inzicht verschaffen in de opties om aan de toenemende vraag naar voedsel en groene grondstoffen te blijven voorzien binnen een veranderend klimaat en rekening houdend met de effecten op broeikasgas emissies en bodem en waterdiensten. Ook het beantwoorden van de vragen hoe de landbouw kan reageren op een veranderend klimaat en welke bijdrage de landbouw kan leveren aan het verminderen van de oorzaak van klimaatverandering, maken onderdel uit van dit project.

Beoogd resultaat

Het resultaat is inzicht in de opties om aan de toenemende vraag naar voedsel en groene grondstoffen te blijven voorzien binnen een veranderend klimaat en rekening houdend met de effecten op broeikasgas emissies en bodem en waterdiensten.

Werkwijze

2011: Schets van regional strategies op basis van

  • literatuur
  • data analyse
  • bestaande modellen

2012 - 2014: Schets van landbouwkundige ontwikkelingspaden op basis van:

  • literatuur
  • mondiale databases
  • indicatoren op basis van tijdreeksen.