Project

Oorzaken sterfte van zomereiken in bossen en parken

In 2011 en 2012 zijn uit verschillende delen van Nederland verontrustende berichten binnengekomen over sterfte van zomereiken in bossen en parken.  Beheerders zien in sommige opstanden 20-60 % van hun eiken doodgaan en maken zich daar ernstig zorgen over. Uit een landelijke quick-scan  (helpdeskvraag ) in 2013 is gebleken dat dit fenomeen landelijk optreedt, en dat deze niet altijd eenduidig uit droogte en insectenvraat is te verklaren.

Uit een landelijke quick-scan in 2013 is gebleken dat er landelijk sterfte van zomereiken in bossen en parken optreedt, en dat deze niet altijd eenduidig uit droogte en insectenvraat is te verklaren. Eikensterfte kan de functievervulling van Nederlandse bossen in gevaar brengen, door schade aan de Natura 2000 habitattypes, aan landschap en recreatie, en aan het bosbedrijf dat in korte tijd veel  (relatief jonge) eiken moet oogsten. Vanuit het beleid is daarom behoefte aan meer duidelijkheid over de oorzaken.  Omdat met name zomereiken de laatste decennia gevoeliger lijken voor droogte wordt het onderzoek daarop gericht. Hiervoor wordt de diktegroei van vitale en niet vitale opstanden onderzocht en gekoppeld aan lokale gegevens over neerslagtekorten. Verder wordt de hoeveelheid fijne wortels onderzocht.

Deliverables

Over het onderzoek wordt een rapport worden gemaak en afhankelijk van de resultaten een artikel voor het Vakblad Natuur Bos Landschap. Voorts wordt een veldexcursie met bespreking van de resultaten georganiseerd voor de begeleidingsgroep.

Publicaties