Project

Open normen stalklimaat

De wetgever hanteert voor de wettelijke borging van dierenwelzijn in toenemende mate zogenaamde open normen. Dat houdt in dat veelal in abstracte termen het doel wordt aangegeven waaraan de dierhouder moet voldoen. Binnen de kaders van de wetgeving mag de houder dus zijn eigen route kiezen om dat doel te behalen.

De wetgever hanteert voor de wettelijke borging van dierenwelzijn in toenemende mate zogenaamde open normen. Dat houdt in dat veelal in abstracte termen het doel wordt aangegeven waaraan de dierhouder moet voldoen. Binnen de kaders van de wetgeving mag de houder dus zijn eigen route kiezen om dat doel te behalen.

De NVWA-inspecteur heeft behoefte aan een werkinstructie waarmee aan de hand van signaalindicatoren in de praktijk vastgesteld kan worden of er reden is tot nader onderzoek naar de realisatie van de wettelijk gestelde doelen (open norm stalklimaat).

In 2015 is gestart met de voorbereiding voor het verzamelen van indicatoren. In 2016 zal het verzamelen op de bedrijven starten, gevolgd door een analyse en selectie van een beperkte set signaalindicatoren. Ook zal trainingsmateriaal voor de inspecteurs ontwikkeld worden.

 

 

Publicaties