Project

Opschalen van 'inclusive agri-food' markt ontwikkeling

Informele en nationale/lokale agrimarkten hebben een enorm groei potentieel en zijn kritisch voor de voedselzekerheid in Afrika.

Doelstellingen project

Doel van het project is het analyseren van de schat aan ervaring op het gebied van het ondersteunen van kleine boeren in Afrika in de afgelopen 3-4 jaar. De opgedane kennis zal worden gedeeld middels een 'effective learning process'.

Aanpak en tijdspad

 1. Literatuur studie van gebruikte busines modellen
 2. Ontwikkelen van een aanpak voor het onderzoek
 3. Papieren review van 90+ aanwezige case studies
 4. Quick scan analyse van geselecteerde case studies gevolgd door samenvatting
 5. Veldonderzoek van geselecteerd 12-16 cases
 6. Opstellen samenvattend paper
 7. Regionale 2-daagse conferentie 

Resultaten (beoogd)

 • Generieke aanpak ontwikkeld voor snelle doorlichten van de busines modellen gebruikt door agribusiness SME.
 • Identificeren van 3-4 sleutelsectoren ( inclusief melkveehouderij en horticulture) waar kleine boeren kunnen profiteren van een lokaal sterke SMA-sector, met de selectie van 3-4 sleutelondernemingen per sector voor veldstudies
 • Papieren review van voorstellen en evaluaties die begeleid worden door CDI en AECF
 • Samenvattend paper