Project

Opschaling in internationale productketens

In 2012-2014 is gekeken naar welke innovatieve governance arrangementen mogelijk zijn om verduurzaming van productketens te realiseren. Bij het ketenwerk zijn er ook kennislacunes over hoe opgeschaald kan worden van koplopers naar andere bedrijven. Daarnaast is daar een kennisbehoefte over hoe besluitvormingsprocessen in de keten plaatsvinden en welke rol nieuwe informatie over de betekenis van Natuurlijk Kapitaal daarin speelt. Het evaluerende deel van deze kennis is nodig voor de Balans van de Leefomgeving; thema Bedrijven Biodiversiteit.

Dit onderzoek gaat in op de mogelijkheden om instrumenten in te zetten om de belemmeringen en barrières weg te nemen bij achterblijvers op de markt om duurzaam te gaan opereren (opschaling en transitie).

Deliverables:

  • WOt-technical report
  • WOt-paper

Publicaties