Project

Opstellen DP 2015 teksten

Het Deltaprogramma Waddengebied levert in het voorjaar van 2014 haar eindrapportage op, waarin de voorkeursstrategie wordt beschreven. In het rapport worden de resultaten van het programma beschreven en de conclusies die daaraan zijn verbonden.


De rapportage bouwt voort op de rapportages uit de voorgaande jaren. Deze worden aangevuld met  de resultaten uit onderzoeksrapporten en uitkomsten van interactieve sessies. Het programmateam Deltaprogramma Waddengebied heeft een trekkende rol in het opleveren van dit product en het opstellen van teksten van de voorkeursstrategie ten behoeve van DP2015. Alterra, zal in de persoon van Jos Timmerman, het programmateam daarbij ondersteunen.

Het programmateam stelt de inhoudsopgave vast en geeft daarbij aan welke onderdelen uit het programma worden opgenomen in de verschillende hoofdstukken. Het programmateam levert conceptteksten en Alterra voert daarover de redactie en levert inhoudelijke suggesties.

Het resultaat van het project is een gedegen tekst, met een goede balans tussen proces en inhoud. Daartoe wordt nauw contact onderhouden met de trekkers van de verschillende kennisproducten en andere voor het programma relevante personen.


Publicaties