Project

Opties stabilisatie pachtnormen

De grote fluctuaties in de pachtnormen leveren problemen op voor de verpachters en pachters om met elkaar afspraken te maken. Als onderdeel van de herziening van de pachtwetgeving heeft het ministerie van LNV inzicht nodig in de mogelijkheden/opties om de pachtnormen te stabiliseren.

De jaarlijkse veranderingen in de pachtnormen kunnen op verschillende manieren worden gedempt binnen het huidige systeem gebaseerd op de grondbeloning. Alternatieven buiten het systeem zijn te vinden in indexering. Ook zijn combinaties van de onderscheiden opties denkbaar. Door de opties toe te passen op de resultaten van de afgelopen jaren wordt inzicht verkregen in de doeltreffendheid van de opties en in de verdelingseffecten ervan tussen pachter en verpachter.

Publicaties