Project

Optimalisatie bemesting met ionspecifieke sensoren

Het huidige systeem van voeding doseren in de glastuinbouw gaat uit van aanpassingen eens per 7-14 dagen, na analyse van een monster van de voedingsoplossing rond de wortels. Deze wijze van sturen op de fertigatie is suboptimaal waardoor verliezen van nutriënten hoger zijn dan strikt noodzakelijk en waardoor de groei mogelijk achter blijft bij de mogelijkheden.

De recente ontwikkeling van én een ion specifiek meetinstrument én een elektronisch beslissysteem voor voedingsdosering maakt het mogelijk om de bemesting nauwkeuriger in de tijd te doseren. Hierdoor is het mogelijk de milieulast te verlagen én tegelijkertijd kwaliteit en productie te verhogen.

Doel

De bemesting per fertigatie gift optimaliseren en aan tonen dat suboptimale bemesting productie kost.

Vernieuwing

Door recente ontwikkelingen m.b.t. meettechnologie en bemestingskennis is het mogelijk om plantenvoeding verder te optimaliseren. Door nauwkeuriger doseren van voeding neemt de opbrengst/kwaliteit van het gewas toe en zijn minder drainwater lozingen nodig. Het ionspecifieke meetinstrument betreft unieke nieuwe hardware en moet ingepast worden in het tuinbouwsysteem. De nieuwe mogelijkheden vragen o.a. om nieuwe software.

Impact

betekent dit dat telers beter bemesten met gevolgen voor opbrengst/kwaliteit. Voor de toeleveranciers betekent dit nieuwe producten als hardware (het ionspecifieke meetinstrument) en software tools (het registratie en advies model) en op termijn kansen voor export.

betekent dit dat de dynamiek van voedingsopname kan worden bestudeerd op een schaal van minuten in plaats van dagen; inzicht in het assimilaten verbruik voor voedingsopname en gevolgen voor productie.

betekent dit het automatisch terugbrengen van drainwaterlozingen dus een reductie van nitraat en fosfaat problemen in het oppervlaktewater.

Publicaties