Project

Optimalisering van de dode wilde vogelmonitoring voor het opsporen van introducties van vogelgriepvirus

Dode vogelmonitoring; aviaire influenza; voorspellende waarde dodevogelmonitoring voor latere vogelgriepuitbraken in Nederland.

Doel: optimaliseren van de dode wilde vogelmonitoring voor het opsporen van introducties van vogelgriepvirus. Dit doen we omdat de dode vogelmonitoring een belangrijk instrument is als early warning systeem dat er vogelgriepvirus circuleert/wordt aangevoerd met wilde (trek)vogels. De opdrachtgever vindt de tijd rijp om een mogelijke verbeterslag te maken aan de hand van op- en aanmerkingen van uitvoerders in het veld en onderzoek naar voorspellende waarde van het systeem als early warning systeem. Er zal worden gesproken met uitvoerders in het veld, er zal een enquete worden gehouden onder vogelgriepprojectleiders van de verschillende referentielaboratoria in Europa om te zien of en hoe dergelijke systemen daar zijn opgezet. Verder zal er onderzoek gedaan worden naar de voorspellende waarde van de combinatie van dode watervogel gegevens, vliegroutes wilde watervogels voor vogelgriepuitbraken in commercieel pluimvee.

Publicaties