Project

Opzetten van een tv-survey voor Noorse kreeft

Kreeftenvisserij is voor Nederland van toenemend belang. IMARES onderzoekt met andere landen in twee noordelijke zeegebieden hoe een tv-survey naar Noorse kreeft kan worden uitgevoerd vanaf 2014.

Internationale samenwerking realiseren voor de implementatie van een tv-survey voor Noorse kreeften (Nephrops norvegicus) in Off Horn Reef en continuering van de tv-survey in de Botnische golf.

De tv-survey wordt opgezet om een beeld te krijgen van de kreeftvoorraad. Dit is belangrijk voor het beleid. Vergelijkbare surveys vinden al plaats in Ierse en Schotse visgronden.

Plan van aanpak

Het project richt zich op de mogelijkheden om een tv-survey uit te voeren voor kreeften in twee belangrijke visgebieden: Off Horn Reef en Botnische golf. Aangezien Nederland de grootste hoeveelheid kreeft vist uit de genoemde gebieden, ligt het voor de hand om ook de verantwoordelijkheid voor monitoring te krijgen.
Aan het eind van het project hebben we:

  • Een compleet beeld van de praktische implicaties van een tv-survey voor kreeften, inclusief een overzicht van mogelijke verbeterpunten
  • De mogelijke rol van IMARES en de Nederlandse industrie ge├»dentificeerd binnen de tv-survey voor Noorse kreeft in de twee gebieden
  • Samenwerking tussen CEFAS en ILVO en een actieplan voor de tv-surveys vanaf 2014; rollen en verantwoordelijkheden per land zijn duidelijk
  • Deelname aan de ICES-meeting TVsurvey WG (SGNEPS), november Lissabon

Resultaat (beoogd)

Uit het project zal een actieplan rollen voor het monitoren van Noorse kreeft in de Botnische golf en Off Horn reef vanaf 2014.