Project

Organisatie Noordzeedagen (AddQ4)

De Noordzeedagen worden jaarlijks georganiseerd door de overheid en/of onderzoeksinstituten. In 2017 is gekozen voor een andere aanpak dan normaal: een tweedaagse bijeenkomst waarbij deelnemers actief werden betrokken. De rijksoverheid wil nameljik nieuw beleid in gang zetten voor beter gebruik van de ruimte, herstel van de natuur en de verdere ontwikkeling van windmolenparken naast de functie van voedselvoorziening, onder de titel van de "Strategie Noordzee 2030". De ideeën verzameld in deze bijeenkomst worden gebruikt in het verder vormgeven van het beleid.

Het Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van Infrastructuur & Milieu en Wageningen Marine Research organiseren de Noordzeedagen 2017 in Den Helder met in 2017 een andere insteek dan in andere jaren. De rijksoverheid wil nieuw beleid in gang zetten voor beter gebruik van de ruimte, herstel van de natuur en de verdere ontwikkeling van windmolenparken naast de functie van voedselvoorziening. Voor een robuuste Noordzee, die een mooie toekomst biedt voor iedereen. Dit gebeurt onder de titel van de "Strategie Noordzee 2030". Deelnemers zijn tijdens deze dagen actief betrokken tijdens diverse workshops. De uitkomsten van de Noordzeedagen zijn verwerkt in een verslag, waarmee EZ en I&M verder aan de Strategie Noordzee 2030 kunnen werken.

Publicaties