Project

Ouderen cohort, biomarkers voor H&S in interventies tbv behoud gezondheid

Veroudering bij de mens kan worden gedefinieerd als de geleidelijke afname van functionele capaciteit en verminderde weerstand tegen stress en wordt geassocieerd met een verhoogd risico op morbiditeit en mortaliteit. Er is veel variatie tussen personen in de snelheid waarmee het verouderingsproces plaatsvindt. Ook varieert de verouderingssnelheid binnen een persoon tussen de verschillende orgaansystemen. Deze heterogeniteit suggereert dat er naast het optreden van ziekte ook andere verschillen en omgevingsfactoren zijn die de levensduur beïnvloeden.

In humane studies wordt steeds vaker gebruik gemaakt van biomarkersbiologische indicatoren van gezondheidom veranderingen verouderingsprocessen te begrijpen en om meer inzicht te krijgen in het ontstaan van ouderdomsziektes. Deze biomarkers worden gebruikt om de gezondheid van een doelgroep te monitoren en te voorspellen en om individuen met een bepaalde gevoeligheid voor gezondheidsproblemen te kunnen identificeren. Bovendien zouden gevoelige en specifieke biomarkers gebruikt kunnen worden bij de effect-evaluatie van interventies die als doel hebben om de gezondheid van individuen te verbeteren (bijvoorbeeld speciale diëten of functionele voedingsmiddelen).

Er is veel variatie tussen personen in de snelheid waarmee het verouderingsproces plaatsvindt. Ook varieert de verouderingssnelheid binnen een persoon tussen de verschillende orgaansystemen. Biomarkers biologische indicatoren van gezondheid- kunnen worden gebruikt om de gezondheid van senioren te monitoren en te voorspellen en om individuen met een bepaalde gevoeligheid voor gezondheidsproblemen te identificeren, zodat tijdig kan worden geïntervenieerd. Doel van dit project is om te bepalen wat de gevoeligheid en specificiteit is van nieuwe, eenvoudig te meten biomarkers van gezondheid zijn in de doelgroep senioren.

Hiervoor willen we bij senioren uit het SenTo panel twee tot drie keer per jaar verschillende biologische monsters verzamelen. De biologische monsters zijn: 1- urine als indicator voor darm permeabiliteit; 2- ontlasting als indicator voor microflora samenstelling in darm, producten die in de darm worden gevormd en infectiegraad; 3- adem als vroege indicator voor ziekte en aanwezigheid Helicobacter in maag. Veranderingen in gezondheid van de deelnemers zullen worden gemonitord door middel van vragenlijsten.

Het verwachte resultaat van dit project is een evaluatie van nieuwe, eenvoudig te meten biomarkers van de gezondheidsstatus van senioren. Bovendien zullen van de geschikte biomarkers data beschikbaar komen over de relatie biomarker-gezondheidsstatus.

Publicaties