Project

P-recovery

De Nederlandse veehouderij wil, moet en gaat veel verder verduurzamen. Maar de huidige mestproductie is groter dan de ruimte die op een duurzame wijze op Nederlandse landbouwgronden kan worden benut. De afzet van dierlijke mest kost veel geld, terwijl er nieuwe innovatieve mogelijkheden komen om de mineralen tot waarde te brengen en de organische stof te behouden voor het op peil houden van de bodemvruchtbaarheid.

Doelstellingen project

Verwaarden van dierlijke mest en zijstromen via bioraffinage/verwerkingstechnieken om zo te komen tot de productie van groene kunstmest, herwinnen van mineralen en productie van secundaire grondstoffen voor de biobased economy (“towards industrial sustainability”).

Aanpak en tijdspad

Het betreft hier afrondingsactiviteiten ten aanzien van rapportage (NAPRO).

Resultaten (beoogd)

Artikel over mogelijkheden om te komen tot secundaire producten die afgetzet kunnen worden in en buiten de landbouw.