Project

PARC

Beheersing van chemische stoffen is een essentieel vereiste voor de implementatie van vele, zo niet alle, door de VN geformuleerde Sustainable Development Goals. Vanuit o.a. de VN (Global Environmental Outlook) en de EU (Green Deal, Towards a sustainable chemicals policy strategy of the Union) wordt aangedrongen op maatregelen die tot een niet-toxische omgeving voor de mens en voor het milieu moeten leiden. Het aantal industriële chemicaliën dat wereldwijd in omloop is wordt conservatief geschat op 40.000-60.000. Meer dan 60% van het volume aan chemische stoffen in de EU is als gevaarlijk voor de mens geclassificeerd, en ongeveer 35% als gevaarlijk voor het milieu. Onze kennis over het voorkomen van, de blootstelling aan en de toxicologie van chemische stoffen is nog relatief beperkt. De methoden waarmee data verkregen worden en de opslag van de data zijn bovendien slecht geharmoniseerd waardoor data moeilijk kunnen worden uitgewisseld.  

Het aantal industriële chemicaliën dat wereldwijd in omloop is wordt conservatief geschat op 40.000-60.000. Meer dan 60% van het volume aan chemische stoffen in de EU is als gevaarlijk voor de mens geclassificeerd, en ongeveer 35% als gevaarlijk voor het milieu. Onze kennis over het voorkomen van, de blootstelling aan en de toxicologie van chemische stoffen is nog relatief beperkt. De methoden waarmee data verkregen worden en de opslag van de data zijn bovendien slecht geharmoniseerd waardoor data moeilijk kunnen worden uitgewisseld.  

Beheersing van chemische stoffen is een essentieel vereiste voor de implementatie van vele, zo niet alle, door de VN geformuleerde Sustainable Development Goals. Vanuit o.a. de VN (Global Environmental Outlook) en de EU (Green Deal, Towards a sustainable chemicals policy strategy of the Union) wordt aangedrongen op maatregelen die tot een niet-toxische omgeving voor de mens en voor het milieu moeten leiden. Het aantal industriële chemicaliën dat wereldwijd in omloop is wordt conservatief geschat op 40.000-60.000. Meer dan 60% van het volume aan chemische stoffen in de EU is als gevaarlijk voor de mens geclassificeerd, en ongeveer 35% als gevaarlijk voor het milieu. Onze kennis over het voorkomen van, de blootstelling aan en de toxicologie van chemische stoffen is nog relatief beperkt. De methoden waarmee data verkregen worden en de opslag van de data zijn bovendien slecht geharmoniseerd waardoor data moeilijk kunnen worden uitgewisseld.

PARC is een EU-breed research en innovatie programma dat de risicobeoordeling van chemische stoffen binnen de EU en lidstaten moet gaan ondersteunen met nieuwe data, kennis, methoden, expertises en netwerken. Het is de bedoeling dat PARC in 2022 van start gaat. Het huidige project zal de bijdragen vanuit Wageningen Research voorbereiden. Dit betreft voor de Biometris groep de verdere ontwikkeling van het MCRA data en modellenplatform, het beter kunnen modelleren van de blootstelling aan en de gevaren van chemische stoffen, en de integratie van modellen. Voor Wageningen Food Safety Research (WFSR) betreft het de ontwikkeling van methoden voor humane biomonitoring, inclusief non-target/suspect screening benaderingen, en het opzetten van proefdiervrije methoden die met name gericht zijn op het identificeren en het vroegtijdig signaleren en detecteren van chemische gevaren in de voedselketen.

Publicaties