Project

PEGASUS

PEGASUS ontwikkelt innovatieve benaderingen en nieuwe manieren van denken over de manier waarop landbouw en bossen worden beheerd, zodat een duurzame verbetering kan plaatsvinden in de voorziening van publieke goederen en ecosysteemdiensten in de EU. Het zal identificeren hoe, waar en wanneer kosten-effectieve mechanismen en tools voor beleid, bedrijven en praktjk meest effectief kan worden toegepast, de duurzaamheid van primaire productie te verhogen.

De EUs landbouw en bosgronden leveren een brede verscheidenheid aan ecosysteemdiensten die de maatschappij nodig heeft, maar die vaak onderschat worden door diezelfde maatschappij. Het herkennen van deze diensten en ze zichtbaar maken in belsuitvorming (op verschillende niveau's: bedrijf regionaal-nationaal-EU) zal bijdragen aan een duurzame levering van diensten.

Om onze kennis van publieke ecosysteemdiensten van landbouw en bosbouw te vergroten moeten we meer kennis vergaren over:

  • de manier waarop landgebruik ecosysteemdiensten beinvloed;
  • de context afhankelijkheid van synergie en trade-offs tussen primaire productie en publieke ecosysteemdiensten, en de vraag naar verschillende publieke ecosysteemdiensten;
  • de ruimtelijke en tijd afhankelijkheden van de levering van en de vraag naar synergien en trade-offs van publieke ecosysteemdiensten.

Publicaties