Project

PEGASUS (Public Ecosystem goods & services from land management unlocking the synergies)

EUs agricultural and forestry land provides a wide range of public ecosystem services on which society depends, yet land use decisions and society often under-value these. Recognising these services and making them visible in decision making (at different spatial levels: enterprise regional-country-EU) will contribute to a sustainable delivery of services. Therefore innovative and practical ways of making public ecosystem services concepts accessible and operational are necessary.

Landbouwgrond binnen de EU kent een rijke diversiteit aan publieke ecosystemen waar de maatschappij van afhankelijk is, maar de maatschappij onderschat hiervan vaak het belang. Het erkennen van deze diensten en ze zichtbaar maken in het besluitvormingsproces (op verschillende levels: regionaal, landelijk, EU) zal eraan bijdragen dat de diensten duurzaam blijven. Daarom is het nodig om via innovatieve en praktische manieren de publieke ecosystemen toegankelijk en operationeel te maken.

Lees meer in het dossier