Project

PELSPA

<p>Over the past few years, IMARES has been involved in several projects with the pelagic industry to collect acoustic echosounder data from vessels during fishing operations. These projects were/are primarily of an exploratory nature with the majority of the resources going towards focussing on methodology development. At the same time, the projects have increasingly received attention from Dutch Ministries and scientists abroad due to their novelty, science-industry partnership and innovative chgaracter. However, although the developed methods now allow collection of vast amounts of unprecedented data, the resources available to investigate their scientific and management use are sparse.</p>

In de afgelopen jaren is IMARES betrokken geweest in verscheidene projecten met de pelagische visserij om akoestische echolood data te verzamelen aan boord van visserijschepen tijdens vistrips. Deze projecten waren/zijn pilot projecten waarbij de meeste middelen ingezet werden voor de ontwikkeling van methodes. Op hetzelfde moment konden deze projecten vanwege hun innovatieve karakter de interesse genieten van verschillende ministeries en buitenlandse onderzoekers. Hoewel de ontwikkelde methodes het mogelijk maken om veel data te verzamelen, zijn er tot nu toe weinig mogelijkheden geweest om de wetenschappelijke en management mogelijkheden van deze data te onderzoeken.

Dit project maakt gebruik van de verzamelde data uit afgeronde en huidige IMARES onderzoeks-industrie projecten. Deze data zal informatie opleveren over ruimtelijke en temporele migratie en distributie van commerciĆ«le pelagische visbestanden (zoals haring, horsmakreel en blauwe wijting).  Statistische methodes  voor de analyse van deze data zullen worden ontwikkeld en getest en de resultaten zullen opgewerkt worden in een bruikbaar formaat voor gebruik door diverse stakeholders, onderzoekers en beheerders (bijvoorbeeld verspreidingskaarten over een bepaalde tijdsperiode (2-3 maanden)).

Deliverables

analysis methods for spatially biased resource data; peer reviewed paper & presentations

Publicaties